Kratka predstavitev dimnikarstva

Veseli smo, da ste obiskali našo spletno stran. Upamo, da vam z obiskom naše spletne strani odgovorimo na nekatera vprašanja in vam pomagamo osvetliti vaš problem. Licenčna dimnikarska družba STO-SERVIS d.o.o., si prizadeva za čim prijetnejši ter zaupanja vreden odnos med vami, kot uporabniki dimnikarskih storitev, in nami kot izvajalci. Želimo vam prijetno brskanje po naših straneh in vas pozdravljamo, da skupaj zagotovimo varno in čisto okolje za naše potomce.

Dimnikarske storitve so v Evropi znane že stoletja, kar še posebej velja za nemško govoreče področje, oz. področje, kjer je vpliv na področju ogrevalne tehnike srednje evropskih držav največji. Dimnikarske storitve se omenjajo že v 9. stoletju, v avstro-ogrski državi – na Dunaju prvič leta 1492, kot obvezna služba pa od 1512 leta. Že takrat je bila ta dimnikarska služba zaupana določenemu izvajalcu na podoben način, kot je to praksa še danes. Že takrat je bila določena taksa – cena storitev. V Slovenijo je bila dimnikarska služba uvedena kot obvezna za časa cesarice Marije Terezije, ko se je ta dimnikarska služba razširila na vse province avstro-ogrske države na osnovi dopolnjene in izpopolnjene pravne regulative. Dimnikarji so v slovenskem prostoru organizirani na nivoju ceha od leta 1903. Od preteklosti do razvoja modernih kurilnih naprav na olje in plin, se vloga te dimnikarske službe ni bistveno spremenila. Njen glavni namen je bil zagotavljanje požarne varnosti in možnost obratovanja naprav. Zaradi vloge preprečevanja požarov v dimniku in s tem tudi v hiši je postal dimnikar simbol sreče vse do danes. Zaščitnik dimnikarjev in gasilcev je svetnik Sv. Florjan.

Pri sodobnih kurilnih napravah na olje in plin in pa tudi na trdna goriva ima danes dimnikarska služba predvsem vlogo preprečevanja nastajanja slabega zgorevanja in s tem povezanim onesnaževanjem okolja, sanitarne nevarnosti in slabega izkoristka zgorevanja, nabiranje saj in katranskih oblog. V novi pravni in tehnični regulativi ima dimnikarska služba vlogo pregledovanja, nadzorovanja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, medtem ko se čiščenje izvaja vse bolj poredko oz. enkrat na leto. Tako se spreminja tudi struktura zaposlenih v dimnikarski službi. Delavci imajo poleg dimnikarske šole še dodatna znanja, predvsem s področja varstva okolja in splošnega znanja s področja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav. V tej službi so glede na zahtevnost teh storitev v novejšem času zaposleni delavci z višjo in visoko izobrazbo tehničnih smeri in znanjem s področja ogrevalne tehnike ter varstva okolja in sicer glede na zahteve okolja, kjer izvajajo dimnikarsko službo.

nazaj …