Opozorilo policije pred zastupitvami z oglikovim monoksidom!

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana vsako leto v času ogrevalne sezone beležijo nekaj zastrupitev z ogljikovim monoksidom, bodisi zaradi nepravilnega ravnanja s plinskimi pečmi, ali njihovega neustreznega vzdrževanja. Da bi preprečili morebitne zastrupitve vam bomo v nadaljevanju, s preventivnimi nasveti, poskušali prikazati kakoprepoznati zastrupitev z ogljikovim monoksidom, kako preprečiti zastrupitve in nenazadnje, kako ravnati ob sami zastrupitvi.

Ogljikov monoksid (CO) je plin brez barve, vonja in okusa, ne draži kože, oči in sluznicdihalnih poti. Je nekoliko lažji od zraka, na zraku gori s svetlo modrim plamenom. Plin sam z ničemer ne opozarja človeka, da je prisoten v zraku. V požarih so običajno prisotni še dimni plini, ki vsebujejo dražeče pline in prašne delce in leti dražijo dihalne poti (kašljamo, kihamo, občutek dušenja), monoksid pa ne draži.

STOPNJE ZASTRUPITVE

Odvisna je od koncentracije CO v zraku, trajanju izpostavljenosti in fizične aktivnosti zastrupljenca. Pri isti koncentraciji CO v zraku lahko oseba s fizično aktivnostjo zboli prej kot oseba, ki miruje (prej vdihne več monoksida).

Lažja zastrupitev se kaže lahko le z znaki gripoznega obolenja, glavobolom, utrujenostjo, omotico, zmedenostjo in poslabšanjem osnovne bolezni. Pri otrocih pa so začetni znaki zastrupitve lahko le prebavne težave s slabostjo, bruhanjem in drisko.

Znaki lažje zastrupitve s CO torej niso značilni, isti znaki se lahko pojavljajo tudi pri drugih boleznih npr. prehladnih obolenjih, boleznih prebavnega trakta, živčevja, pljučnih in drugih boleznih. Pri omenjenih znakih moramo pomisliti tudi na možnost zastrupitve s CO, zlasti v času kurilne sezone in zato intenzivno iskati možne izvore CO. Pozorni moramo biti predvsem takrat, ko je uporaba grelnih teles pogostejša in ko hkrati zboli več družinskih članov.

Pri hujši zastrupitvi pride lahko do zmedenosti, nezavesti, krčev, motnje srčnega ritma, srčnega infarkta, zastoja dihanja in zastoja srca. Kronična zastrupitev se lahko kaže s slabšanjem uspeha v šoli ali težavami v službi, posumimo na psihiatrična in nevrološka obolenja. Otroci, starejši in bolniki so na splošno bolj ob čutljivi že za nizke koncentracije CO.

VZROKI ZA ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM (CO)

Pri preprečevanju nesreč s plinskimi gorilniki je tako pomembno dobro in redno vdrževanje plinskih gorilnikov in ustrezna ventilacija prostorov. Pri nakupu plinske naprave bi moral biti uporabnik vedno opozorjen na pomembnost pravilne montaže in vzdrževanja ter potencialno nevarnost zastrupitve s CO. Ob montaži in vsakem servisiranju plinske oz. toplotne naprave mora serviser vedno preveriti brezhibno delovanje in izmeriti morebitno prisotnost monoksida, ki se lahko pojavi šele po določenem času delovanja plinske naprave, zaradi nezadostne ventilacije.

KAJ LAHKO STORIMO SAMI

Velikost prostora, kjer je vgrajen grelnik plinske naprave, mora biti primerno velik in imeti ustrezen dovod in odvod zraka (zračniki). Tako so lahko grelniki nameščeni v prostor brez oken ali vrat na prosto le v primeru, če je kopalnica ali soba prostornine 1m3 na 1KW kupne nazivne toplotne moči grelnika. To pomeni, če ima grelnik, ki zajema zrak za izgorevanje iz prostora, skupno nazivno toplotno moč 20 KW, mora imeti prostor minimalno 20 m3 volumna (npr: kopalnica dimenzij 4 x 2 metra, pri višini stropa 2.50 metra). Vendar mora biti zračenje prostora izvedeno tudi v tem primeru. Vrata v prostor, kjer je nameščen grelnik (kopalnica, soba), morajo imeti vgrajene rešetke (lesene, kovinske, plastične ipd) in sicer zgoraj najmanj 75 cm, ter spodaj prav tako najmanj 75 cm2. To doseženo že z dvema režama na vratih dimenzij 15 x 5 cm. Okno v prostoru, kjer je gorilnik toplotne naprave, naj bo v času, ko gorilnik deluje, priprto. V prostoru kjer ni ventilatorja, okno pa je zaprto, ni cirkulacije zraka, zato pri gorenju lahko nastaja CO. Pomembna je tudi vgradnja ventilatorja v prostor, kjer je gorilnik plinske oz. toplotne naprave. Pri tem moramo paziti, da ob ventilatorju za odvod zraka (zračnik, ki vodi npr. v skupni prezračevalni jašek stanovanjskega bloka) vgradimo tudi zračnik, ki bo dovajal zrak v prostor. Odvod dimnih plinov, ki nastajajo pri izgorevanju plina v gorilniku, mora biti speljan iz naprave po najkrajši poti v dimnik ali skupni dimnik. Na skupni dimnik so praviloma lahko priključena največ tri kurišča z nazivno toplotno močjo do 30 KW. Pod posebnimi pogoji se lahko na en dimnik priklju či tudi več kurišč. Pred zastrupitvami s CO se lahko dodatno zavarujemo tudi z alarmnimi napravami, ki zaznajo prisotnost CO v zraku. Te naprave v primerjavi z življenjem niti ne predstavljajo tako velikega stroška (20 – 110€). Detektorji so pomembni zato, ker prisotnosti CO v zraku človek ne more zaznati.

PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVI

Zastrupljenca odnesemo na svež zrak. POZOR! Preden vstopimo v prostor, ga moramo prezračiti – odpreti vrata in okna, sicer se lahko tudi sami zastrupimo. Nezavestnega damo v bočni položaj ter zagotovimo proste dihalne poti (očistimo ustno votlino zaradi morebitne izbruhane vsebine ali sline). Čimprej moramo poklicati reševalce. Bolnik mora čimprej dobiti 100% kisik po maski. Če oseba ne diha ali nima otipljivega pulza, pričnemo takoj z oživljanjem. Informacijo so pripravili v Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana.

S spoštovanjem!

Leon KEDER, dipl. var.
POLICIJSKI INŠPEKTOR
POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA