Čiščenje
Čiščenje kurilnih naprav in z njo povezanih dimnih vodov se opravlja zaradi odstranjevanje katranskih oblog na površinah na dimni strani naprav. Čiščenje je redno in generalno. Pogostejše čiščenje se izvaja samo v primerih, ko kurilna naprava obratuje s pomanjkljivostmi in dokler niso te odpravljene. Pogostejše čiščenje se opravlja v enkrat krajših rokih od predpisanih in jih dimnikar določi uporabniku naprav.

  • trdo gorivo (4x letno)
  • tekoče gorivo (1x letno)
  • plinasto (1x letno po potrebi)

Generalno čiščenje
Na vseh kurilnih napravah nad 50 kW se opravi enkrat letno generalno čiščenje. Generalno čiščenje se lahko opravi tudi na zahtevo uporabnika ali na zahtevo inšpektorja. Generalno čiščeneje se v praksi opravi ob koncu kurilne sezone, tako, da je kurilna naprava pripravljena za naslednjo kurilno sezono.

  • generalno čiščenje ob koncu sezone (1x letno)

Čiščenje zračnikov
Čiščenje zračnikov se oprvi enkrat letno. Čiščenje in pregled zračniko je priporočljivo v objektih kjer imajo skupne zračnike – v blokih, zaradi varnosti stanovalcev. Zračniki se ponavadi zamašijo z predmeti, ki padejo vanje (golob,…..). V zračniku je tudi veliko vlage na katero se lepi prah, prah pa se lepi na stene zračnika.

  • čiščenje zračnikov (1x letno izven kurilne sezone)

 

Pričetek čiščenja dimnika

Čiščenje oblog v peči

 

 

nazaj …